Jobstudenten in het Jessa Ziekenhuis

Ieder jaar werft het Jessa Ziekenhuis jobstudenten aan voor bepaalde afdelingen en dit voor voor zowel de zomermaanden als gedurende het academiejaar.

 

Opgelet: nieuwe wetgeving sinds 1 januari 2017!

De jobstudenten dienen zich te houden aan de maximum tewerkstellingsduur van 475 werkuren en dit gespreid over het hele jaar 2018. De student kan zelf raadplegen hoeveel dagen studentenarbeid hij nog mag doen. Hiervoor moet de jobstudent zich inschrijven op het portaal van de sociale zekerheid via de website student@work.

 

Verpleging

Volgende criteria worden in afdalende lijn gehanteerd bij aanstelling van studenten verpleegkunde:

 • Familie van personeelsleden, artsen-stafleden of raadsleden van het Jessa Ziekenhuis
 • Derdejaars die nog verder studeren
 • Tweedejaars
 • Eerstejaars

 

Tijdens de zomermaanden

Interesse?

Gelieve het online inschrijvingsformulier in te vullen ten laatste op 31 maart 2018. Voor meer informatie kan je contact opnemen met het secretariaat patiëntenzorg op tel. 011 33 51 00 (10) of via e-mail ....

 

Buiten de zomermaanden

Interesse?
Gelieve het online inschrijvingsformulier in te vullen.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met het secretariaat patiëntenzorg op tel. 011 33 51 00 (10) of via e-mail ....

 

Diverse plaatsen (ondersteunende diensten)

Voorwaarde

 • Kinderen van personeelsleden, artsen-stafleden en raadsleden van het Jessa Ziekenhuis
 • Om een overeenkomst voor een tewerkstelling als jobstudent te kunnen afsluiten moeten de betrokkenen tenminste de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben en de eerste 2 jaren van het secundair onderwijs beëindigd hebben. Er wordt voorrang gegeven aan kandidaten die in 2018 de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
 • Kandidaat jobstudenten die nog niet als jobstudent gewerkt hebben in Jessa Ziekenhuis krijgen voorrang. Indien er meer kandidaten zijn dan vacante plaatsen wordt gewerkt via lottrekking.
 • Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn na invulling door deze categorie van jobstudenten die nog niet als jobstudent gewerkt hebben, zal uit de lijst van kandidaten geselecteerd worden via lottrekking.

 

De jobstudenten kunnen aangeworven worden als bediende of als arbeider.  Voor een tewerkstelling als bediende moet de jobstudent ten minste met goed gevolg 6 jaar middelbaar onderwijs genoten hebben, richting A.S.O., T.S.O of B.S.O. Voor administratieve functies wordt voorkeur gegeven aan kandidaten die in het laatste schooljaar hoger- of universitair onderwijs volgden.

 

Enkele praktische afspraken in verband met aanstelling jobstudenten:

 • We communiceren enkel met de betrokken jobstudent. Ouders worden dus niet gecontacteerd. Indien de jobstudent een periode moeilijk bereikbaar is (bijvoorbeeld studiereis), gelieve dienst werving en selectie hiervan op de hoogte te brengen.
 • De jobstudent wordt tweemaal gecontacteerd door een medewerker van werving en selectie. Indien hij/zij hier niet spoedig op reageert, wordt dit geregistreerd als geen interesse meer.
 • De afdelingen vragen tijdens de zomermaanden een jobstudent voor een volledige maand (periode kan ook lopen over twee maanden bijvoorbeeld van 15 juli tem 15 augustus). Als de jobstudent minder dan 1 maand kan werken, hou er dan rekening mee dat zijn/haar kans op vakantiewerk kleiner wordt tijdens deze periode.

 

Tijdens de zomermaanden

Interesse?

Gelieve het online inschrijvingsformulier in te vullen ten laatste op 31 maart 2018. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de dienst P&O - dienst werving & selectie op tel. 011 33 52 53of via e-mail: ....

 

De aanstellingen van de jobstudenten, die zich tijdig hebben ingeschreven, zal gebeuren via lottrekking op de dienst P&O. Ten laatste eind mei 2018 krijgen de jobstudenten een antwoord op hun aanvraag.

 

Buiten de zomermaanden

Interesse?
Gelieve het online inschrijvingsformulier in te vullen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met dienst P&O – dienst werving en selectie op tel. 011 33 52 53 of via e-mail ....

 

Diverse plaatsen met stage ervaring

Voor verschillende diensten wordt voorrang gegeven aan studenten die hun stage gedaan hebben in het ziekenhuis (diensten: fysische geneeskunde, hartrevalidatie, ergotherapie, labo, onthaal, sociale dienst, personeel & organisatie en apotheek).

 

Indien zij vorig jaar als student(e) in de kinesitherapie, hartrevalidatie, ergotherapie, labo, onthaalmedewerker, maatschappelijk assistent, personeelswerker en in de farmacie gewerkt hebben, wordt er rekening gehouden met hun beoordeling.

 

Tijdens de zomermaanden

Interesse?

Gelieve het online inschrijvingsformulier in te vullen ten laatste op 31 maart 2018. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de dienst P&O – dienst werving en selectie op tel. 011 33 52 53 of mail ....

 

De aanstellingen van de jobstudenten, die zich tijdig hebben ingeschreven, zal gebeuren via lottrekking op de dienst P&O. Ten laatste eind mei 2018 krijgen de jobstudenten een antwoord op hun aanvraag.

 

Buiten de zomermaanden

Interesse?
Gelieve het online inschrijvingsformulier in te vullen.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met dienst P&O – dienst werving en selectie op tel. 011 33 52 53 of via e-mail ....