Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Bereid je stage voor

Voor volgende studenten:

- ergotherapie,

- geneeskunde,

- logistiek assistent,

- revalidatiewetenschappen,

- verpleging,

- vroedkunde,

- zorgkunde

Indien je stage werd toegewezen door de school

Weldra start je stage in het Jessa Ziekenhuis. Vooraleer je kan starten met je stage, vragen we je om:

 • een opleiding te volgen (“Veilig en discreet omgaan met informatie!”);
 • je te registreren;
 • ons een stageovereenkomst en de bevestigingsmail van je gevolgde opleiding te bezorgen.

 

Opleiding “Veilig en discreet omgaan met informatie!”

Deze opleiding dient iedereen te volgen. Wij vinden het als ziekenhuis een grote waarde dat iedereen weet wat gevoelige informatie is en hoe hij hiermee moet omgaan. Volg alvast de opleiding “Veilig en discreet omgaan met informatie!” via deze link. Het is voldoende om deze opleiding slechts één maal per academiejaar te volgen. Vergeet niet om de test volledig af te ronden.  Enkel op deze manier bekom je een bevestigingsmail in je inbox.  Deze mail dien je door te sturen naar stage@jessazh.be

 

Registreren

Registreer jezelf minstens 3 weken voordat je stage start. Deze tijd hebben wij als ziekenhuis nodig om je gegevens te verwerken. Op deze manier krijg je tijdig je badge en eventueel je login. Gelieve elke stageperiode te registreren.

Let er op dat je bij het afronden van de registratie verder naar beneden scrolt om succesvol af te ronden.  Na het registreren en het verwerken van je gegevens wordt het stagecontract je digitaal aangeboden ter ondertekening. Of je ontvangt van ons via mail een blanco stagecontract dat je dient in te vullen en te laten ondertekenen door de school en jezelf.

Bij de registratie vragen we naar je e-mailadres en je telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om op een veilige manier met jullie te communiceren (bevestigingsmails, het versturen van je login, mailverkeer in kader van je stage, …).

Indien je niet correct bent geregistreerd, we niet in het bezit zijn van de gevraagde documenten en je de opleiding “Veilig en discreet omgaan met informatie!” NIET succesvol hebt afgerond, mag je niet starten met je stage in het Jessa Ziekenhuis.

Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, kan je steeds contact opnemen met de dienst Begeleiding Stagiairs – verpleegkundigen. Manuella Smulders is aldaar de aanspreekpunten. Je kan ook mailen naar stage@jessazh.be.

 

Bijzonderheden

Aanvraag dosimeter

 • Doe je je stage op de dienst medische beeldvorming, nucleaire geneeskunde, cathlab, endoscopie of in het operatiekwartier, vul dan het aanvraagformulier dosimetrie in.

 

Lesmateriaal en documentatie voor zorgkundigen of verpleegkundigen

 • Neem voor de start van je stage de introductiebrochure en werkpostfiche (beschikbaar via mail of via jouw school) grondig door.
 • Neem voor aanvang van jouw stage ook het didactisch materiaal door beschikbaar op onze site. Iedereen, werkzaam in het ziekenhuis, dient dit door te nemen.  Dit didactisch materiaal heeft betrekking op:
  • De werking van een Covid-afdeling en de Jessabrede voorzorgsmaatregelen Covid-19
  • Covid op een gewone verpleegafdeling
  • Handhygiëne
  • KWS-Zorgplanning

 

Druk het grondplan van de campus waar je stage loopt af

 

Check je aanvangsuur

De week vóór de aanvang van de stage ontvang je via mail het juiste aanvangsuur en plaats van de 1ste stagedag. Zorg dat je op tijd bent. Het kan zijn dat jouw aanvangsuur afwijkt van dat van je collega-student.
Indien je stage loopt op campus Sint-Ursula, word je om 8u45 in de inkomhal van de campus verwacht. 
Houd rekening met volgende uitzonderingen:

 • Spoedgevallendienst: als je stage loopt op de dienst spoedgevallen, word je om 7u (omgekleed) op de afdeling verwacht.
 • Operatiekwartier: als je stage loopt op de dienst operatiekwartier, start je de 1ste dag altijd op campus SALVATOR 

 

Vergeet zeker niet om alle vereiste formulieren mee te brengen

 • Werkpostfiche
 • Onthaalformulier stagiaires
 • Een medisch attest bij stage in de zorg (kunnen tonen).
 • De werkpostfiche en medisch attest houd je te allen tijde bij in je stagemap.
 • Het onthaalformulier vul jij, samen met je leidinggevende of mentor, tijdens jouw eerste stageweek in en stuur je – ingevuld, ondertekend en gescand, terug naar stage@jessazh.be

 

Ik ben op zoek naar een plaats, ik kreeg nog geen stage toegewezen vanuit de school

Registratie

 • Vraag je stageplaats ten laatste 2 maanden op voorhand aan via deze link.
 • Motiveer en specifieer je stageaanvraag.
 • Let er op dat je bij het afronden van de registratie verder naar beneden scrolt om succesvol af te ronden.
 • Bij een succesvolle registratie ontvang je een bevestigingsmail in je inbox.
 • Bewaar je bevestigingsmail.

 

Goedkeuring van de stage

Jessa gaat de mogelijkheden tot stage na.

Indien jouw stage wordt goedgekeurd, contacteren wij jou per e-mail en geven we je de nodige instructies.

Per e-mail bezorgen wij je dan ook de stageovereenkomsten.

Indien je stage niet wordt goedgekeurd, brengen we je hiervan op de hoogte.

 

Administratie na goedkeuring

Bezorg ons ten laatste 3 weken voor de eerste stagedag één getekende (door jezelf en je school) en ingevulde stageovereenkomsten via stage@jessazh.be.

Wanneer wij je stageovereenkomst ontvangen, zal de directie van het ziekenhuis een laatste handtekening plaatsen. Hierna bezorgen wij je per e-mail een stageovereenkomst dat getekend is door 3 partijen (student / school / directie stageplaats).

 

Opgelet: Je kan pas aan je stage beginnen indien het bovenstaande in orde is. Indien dit niet het geval is, start de stage niet.

 

Einde van de stage

In de laatste week van de stage vragen wij om het stagebelevingsformulier in te vullen. Je kan dit op het intranet (JIP) in orde brengen. Na dit formulier succesvol in te vullen en te versturen, krijg je een bevestiging die je kan afdrukken en in je stagemap bewaren.

 

Overige documenten

Arbeidsreglement voor stagiaires

Onthaalformulier stagiaires

Wil jij op de hoogte blijven van onze vacatures?