Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Wat moet ik doen bij ziekte?

Bij ziekte dient de student moet je onmiddellijk, voor de aanvang van de normale stagedag, contact op te nemen met het diensthoofd en de stagecoördinator van de school.  Verder moet je het diensthoofd ook informeren over de duurtijd van de ziekte.  Bij verlenging dient er opnieuw contact opgenomen te worden.  Gezamenlijk (student, diensthoofd en stagecoördinator) wordt bekeken wanneer de student de gemiste dagen kan inhalen.

Wanneer je ziek valt voor aanvang van je stage en hierdoor de start van je stage mist, moet je voor aanvang contact op te nemen met de Dienst Begeleiding Stagiairs– Verpleegkundigen via mail (begeleidingsverpleegkundigen@jessazh.be)  en de stagecoördinator van de school.  Samen met de Dienst Begeleiding Stagiairs – Verpleegkundigen, de stagecoördinator wordt er naar een nieuwe startdatum gekeken.  Alvorens de stage aan te vatten maak je een afspraak bij de Dienst Begeleiding Stagairs – Verpleegkundigen (begeleidingsverpleegkundigen@jessazh.be) om de nodige introductie-informatie te ontvangen.

Wil jij op de hoogte blijven van onze vacatures?